Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Pirkko-Liisa Vesander
Kotipaikka Helsinki
Puhelin 040 505 9181
Sähköposti pike@pikevesander.fi
Y-tunnus 1367110-2

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pirkko-Liisa Vesander
Puhelin 040 505 9181
Sähköposti pike@pikevesander.fi

Henkilörekisterin nimi

Tmi Pirkko-Liisa Vesanderin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Timma-asiakasrekisterin tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja aikojen varaaminen.

Paperisiin esitietolomakkeisiin kerätään ennen hoitoa ja hoidon jälkeen hoitosuhteen onnistumisen kannalta oleelliset terveydelliset asiat.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä pike@pikevesander.fi.

Rekisteröitävät tiedot

– Nimi
– Osoite
– Puhelinnumero/sähköpostiosoite
– Asiakaskäynnit ja niiden sisältö
– Terveydentilaa koskevat tarpeelliset asiat

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kuin laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit.

Tietojen suojaus

Rekisterin ylläpitoon käytettävä Timma-ajanvarauspalvelu on suojattu salasanoin ja tietokantapalvelin sekä muut palvelimet palomuurein, salasanoin sekä muin teknisin keinoin.

Paperisia asiakaskortteja säilytetään vastaanotolla lukollisessa kaapissa ja asiakastietoihin pääsemiseksi tarvitaan avain mikä on rekisterin ylläpitäjän hallussa.

Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi asiakkaan on oltava yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekesteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietojen hävittäminen

Paperiset tarpeettomat tiedot hävitetään paperisilppurilla.

Digitaalisen ajanvarausjärjestelmän turvallisuus

Digitaalinen ajanvarausjärjestelmä on salasanoin suojattu ja salasana on vain rekisterin ylläpitäjän hallussa.

Sähköisestä Timma-ajanvarausjärjestelmästä ja sen turvallisuudesta vastaa osaltaan Timma Oy.

Evästeiden käyttö

Tmi Pirkko-Liisa Vesanderin sivustolla käytetään evästeitä.